O Festivalu

Info, které tě určitě bude zajímat!

Charakteristika festivalu

Smilovice – nevelká vesnice v podhůří Beskyd – se každoročně v červenci stává hostitelkou týdenního festivalu XcamP. Tento festival má křesťanské zaměření, je pořádán Křesťanským společenstvím, o. s. XcamP je určen zejména mládeži, nicméně je navštěvován příslušníky všech generací. Kromě stálých účastníků, kteří jsou ubytovaní ve stanovém městečku, se jednotlivých bodů programu účastní řada dalších návštěvníků. Počet stálých účastníků se pohybuje kolem tří set, avšak zejména na večerních programech nezřídka přesáhne počet přítomných tisícovku.

Během více než dvacetileté tradice festivalu se vykrystalizovala pevná osa programu, která však nebrání v každém ročníku vnášet určité inovace. Účastníci a návštěvníci festivalu si mohou užít přednášky a semináře na duchovní a praktická témata, zejména z oblasti mezilidských vztahů. Nechybí ani diskusní skupinky a evangelizace, během nichž jsou vysvětlovány základy křesťanského poselství. Organizátoři festivalu nabízejí pestrou škálu dovednostních a zábavných workshopů a sportovních aktivit. Večery jsou v programu vyhrazeny převážně hudbě nebo divadlu, přičemž kulturymilovní návštěvníci si mohou vybrat z pestrého programu dvou scén.

Historie

Evangelizační tábory pro křesťanskou mládež navazují na dlouholetou tradici mládežových pobytů v přírodě, spojených se studiem Božího Slova.

 • 1969 – První stanové setkání pro větší počet účastníků se konalo již v roce 1969 v Olřichovicích na úpatí Beskydské hory Javorový. Mimořádná účast byla umožněna uvolněním poměrů po Pražském jaru.
 • 1989 – V tomto roce (ještě v době totalitního režimu) vznikl záměr uskutečnit setkání křesťanské mládeže. Aby nebyly činěny ze strany státních orgánů překážky, byl zvolen pro toto setkání krycí název “Mírový seminář mládeže”. Po listopadových událostech se díky nadšení několika desítek mladých lidí začal konat každoročně v červenci stanový tábor v Tošanovicích (okres Frýdek-Místek).
 • 1990-2000 – Pro velký zájem byla pořízena montovaná plachtová hala, v níž se mohlo účastnit programu na 650 lidí.
 • 2001 – Na bázi mezinárodní spolupráce v rámci euroregionu Těšínské Slezsko proběhlo začlenění do projektu Dzięgielów-Smilovice a přesídlení tábora do vybudovaného zázemí v obci Smilovice (okres Frýdek‑Místek).
 • 2007 – Evangelizační tábor přijal nový název XcamP.

chí a ró

Název XcamP

Název XcamP má více významů:

 • Mezi hlavní patří zvýrazněná písmena XP. Písmena X a P v názvu jsou totožná s řeckými písmeny chí a , která jsou prvními písmeny jména Kristus (řec. Christos) a dohromady tvoří starokřesťanský monogram jména Pána Ježíše Krista.
 • Písmeno X může také odkazovat jak ke kříži, tak (zejména v angličtině) ke Kristu.
 • Písmeno X bývá v angličtině často používáno pro vyjádření něčeho extra, něčeho zvláštního či něčeho tajemného.
 • Camp – v angličtině (a už snad i v češtině) znamená tábor.

Řád XcamPu

Abychom snížili možnost fyzických a morálních úrazů, vyžadujeme respektování pravidel křesťanské etiky a zároveň dodržování následujících bodů tohoto řádu.

 1. Každý registrovaný účastník je povinen nosit identifikátor.
 2. Je zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek.
 3. Bez pověření pořadatelů není dovolena manipulace s žádným technickým zařízením a je zakázán svévolný vstup na pódium a manipulace s hudebními nástroji.
 4. Každý registrovaný účastník je povinen dodržovat denní řád a účastnit se programu.
 5. Není dovoleno opouštět prostor, v němž se setkání odehrává, bez povolení organizátorů. V případě nutnosti je možno požádat o svolení k opuštění tohoto prostoru skupinkového vedoucího.
 6. Každý účastník je povinen dodržovat čistotu a pořádek.
 7. Je nepřípustné používání neslušných a vulgárních slov.
 8. Do stanového městečka mají vstup povolen pouze registrovaní účastníci a osoby pověřené pořadateli. Návštěvy mohou do stanového městečka vstupovat jen se svolením pořadatelů.
 9. Je nutno dodržovat noční klid. Po večerce je zakázáno navštěvovat cizí stany.
 10. Každý účastník je povinen respektovat prosby, připomínky a pokyny pořadatelů.

Pokud porušíš tento řád, vyhrazují si pořadatelé právo okamžitě ukončit tvůj pobyt bez nároku na vrácení zaplacené částky.

Pozn. S aktuálním řádem jsou účastníci seznámeni na začátku setkání.

Cesta autem

Poloha tábora XcamP ve Smilovicích:
Pro planování trasy využijte následující odkaz na mapy.cz, se zakreslenou pozicí táboru XcamP ve Smilovicích.

Souřadnice pro navigaci GPS: 49°39’40.94″N, 18°34’26.84″E

Cesta vlakem nebo autobusem

Pro vyhledání vhodného autobusového či vlakového spoje Vám doporučujeme použít aplikace na stránkáchwww.idos.cz.

Příjezd autobusem:
Pokud se chystáte do Smilovic autobusem, pak Vaší cílovou autobusovou stanicí bude  Smilovice, pošta  (okres Frýdek-Místek). Odtud je už to k místu setkání doslova pár kroků. Z križovatky se vydáte cestou směrem “za obchod”.
Z Třince jezdí na tuto zastávku autobusy MHD. Pokud pojedete od Frýdku-Místku, budete zřejmě muset přestoupit na zastávce  Střítež, žel.zast. 

Příjezd vlakem:
Pokud se chystáte do Smilovic vlakem, pak Vaší cílovou vlakovou stanicí bude Střítež u Čes.Těšína (okres Frýdek-Místek), která leží na železniční traťi č. 322 Český Těšín – Frýdek Místek. Dál už vláček nejede. Naštěstí je naproti železniční zastávky zastávka autobusová s přesným názvem  Střítež, žel.zast. . Odtud jezdí autobusy směrem na obec “Řeka”. Cílová autobusová zastávka ve Smilovicích se jmenuje  Smilovice, pošta .

Přejeme Vám šťastou a bezpečnou cestu.

Aktuality

Přidej si nás na Facebook

Chceš odebírat Newsletter?

Pošli nám svůj e-mail a my tě budeme informovat o všem co se děje.


  Už jsi byl na našem YouTube?

  YouTube-logo-full_color