Program 2017

Zjisti si co se bude dít.

Přehled programu

13.00 Registrace
17.00 Zahájení pro registrované účastníky

19.30 Hlavní scéna: Zahájení pro veřejnost, Tretí deň, Slovensko(koncert)  [Přímý přenos]

20.15 – 22.00 Alternativní scéna: –

9.00 – 11.00  Bohoslužby, Kázání: Poslušnost ve všem (Stanislav Kaczmarczyk)  [Přímý přenos]
11.00 – 12.30 Semináře

 • 1. Reformace, Luther, silná slova a neskutečně zajímavý život (Zbyšek Kaleta)
 • 2. Zklamán církví (Roland Gustafsson)

14.00 – 15.45 Hudební vystoupení slezských skupin
16.30 – 18.15 Evangelizace, Slovo Boží, nebo slova lidská? (Radek Kolařík)  [Přímý přenos]
19.45 – 22.00 Hlavní scéna: Přednáška „V Kristu vítězíme“ (Michael N. z Egypta), Leroy Johnson, Británie  [Přímý přenos]
20.15 – 22.00 Alternativní scéna: Adam Bubik (koncert)  [Přímý přenos]

11.00 – 12.30 Semináře

 • 6. Současná egyptská církev – trpící, ale vítězící (Michael N. z Egypta)
 • 7. Zklamání životem, zklamání Bohem? (Aleš Hejlek)
 • 11. Bóaz, Luther a time management (Zbyšek Kaleta)
 • 14. Jak se stát zodpovědným mužem? (Casey Yorman)

14.00 – 15.45 Workshop

 • 22. Pěvecký workshop (Leroy Johnson)
 • 23. Letecko-modelářský workshop (Jan Tomala a Tomáš Niemiec)
 • 27. Survival náramek (SD)
 • 29. Redaktorský workshop (Tomáš Samiec)
 • 30. Vyrob si svou placku (Pavel Turoň)
 • 31. Vyrob si náhrdelník s vlastním textem (Pavel Turoň)
 • 32. Předení na kolovratu (Nelly Kiedroňová)

16.30 – 18.15 Evangelizace, Jeden jediný, nebo jeden z mnoha? (Radek Kolařík)  [Přímý přenos]
19.45 – 22.00 Hlavní scéna: Joanna Rzyczniok z zespołem, Polsko (koncert)
20:15 – 22.00 Alternativní scéna: „Luther“ (film)

9.15 – 10.15 Přednáška Svatá neústupnost: „…zde stojím, jinak nemohu…“ (Roland Gustafsson)  [Přímý přenos]
11.00 – 12.30 Semináře

 • 8. Dá se o odpuštění ještě říci něco nového? (Aleš Hejlek)
 • 12. Přátelství (Jiří Chodura)
 • 16. Role chval v životě křesťana (Henryk Molin)
 • 17. Praktický seminář o evangelizaci (Mojmír Adámek)

14.00 – 15.45 Workshopy

 • 21. Pod pokličkou nového misijního místa (E.C. M.I.S.E.)
 • 22. Pěvecký workshop (Leroy Johnson)
 • 23. Letecko-modelářský workshop (Jan Tomala a Tomáš Niemiec)
 • 28. Přáníčka z papírové krajky (pergamano) (SD)
 • 30. Vyrob si svou placku (Pavel Turoň)
 • 31. Vyrob si náhrdelník s vlastním textem (Pavel Turoň)
 • 32. Předení na kolovratu (Nelly Kiedroňová)

16.30 – 18.15 Evangelizace, Posvěcený, nebo prohnilý život? (Radek Kolařík) [Přímý přenos]
19.45-22.00 Hlavní scéna: Maranatha Gospel Choir (koncert) [Přímý přenos]
20.15-22.00 Alternativní scéna: „Malý princ“ Vítězslav Marčík ml. (divadlo jednoho herce) [Přímý přenos]

9.15 – 17.00 Sportovní aktivity
14.00 – 15.45 Workshop

 • 30. Vyrob si svou placku (Pavel Turoň)
 • 31. Vyrob si náhrdelník s vlastním textem (Pavel Turoň)

15.00 Darce, CZ (koncert)
18.30 – 19.30 Přednáška, Jak neztratit zápal po třicítce? (Alois Boháček) [Přímý přenos]
19.45 – 22.00 Hlavní scéna: Evangelizace, Hlásat, nebo zapřít? (Radek Kolařík) [Přímý přenos]

9.15 – 10.15 Přednáška Boží nutná pomoc a vedení: „…Bůh mi dopomoz…“ (Roland Gustafsson) [Přímý přenos]
11.00 – 12.30 Semináře

 • 3. Sexuální nezodpovědnost a její následky. Aneb, jak to dopadá, když Vám ďábel dělá advokáta. (Alois Boháček)
 • 9. Biblická archeologie (Michal Rod)
 • 15. K čemu jsou holky na světě? (Šárka Klusová a Pavlína Sztefková)
 • 18. Stručně o konci světa (Martin Piętak)

14.00 – 15.45 Workshop

 • 19. Cesty k sousedům (E.C. M.I.S.E.)
 • 22. Pěvecký workshop (Leroy Johnson)
 • 23. Letecko-modelářský workshop (Jan Tomala a Tomáš Niemiec)
 • 24. Kurs krasopsaní (Jana Kaletová)
 • 26. Huaraches aneb staň se obuvníkem (SD)
 • 30. Vyrob si svou placku (Pavel Turoň)
 • 31. Vyrob si náhrdelník s vlastním textem (Pavel Turoň)

16.30 – 18.15 Evangelizace, Činit učedníky, nebo sčítat ruce? (Radek Kolařík) [Přímý přenos]
19.45 – 22.00 Hlavní scéna: Exodus15, Polsko (koncert) [Přímý přenos]
20.15 – 22.00 Alternativní scéna: „Růže a meč“ (film)

11.00 – 12.30 Semináře

 • 4. Neslučitelné duchovní látky. Aneb, které duchovní prvky není možné zkombinovat. (Alois Boháček)
 • 10. Věda a víra. O věřících vědcích. (Michal Rod)
 • 13. Jak číst bibli s užitkem (Jan Fojcik)

14.00 – 15.45 Workshop

 • 20. Jak si udělat dobré „ztiško“? (E.C. M.I.S.E.)
 • 22. Pěvecký workshop (Leroy Johnson)
 • 25. Kreativní tvoření (Jana Kaletová)
 • 30. Vyrob si svou placku (Pavel Turoň)
 • 31. Vyrob si náhrdelník s vlastním textem (Pavel Turoň)

16.30 – 18.15 Evangelizace, Oslava Boha, nebo oslava tebe? (Radek Kolařík) [Přímý přenos]
19.45 – 22.00 Hlavní scéna: Večer s doprovodnou skupinou XcamPu a pěveckým workshopem [Přímý přenos]
20.15 – 22.00 Alternativní scéna: Beseda s místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem [Přímý přenos]

Program XcamP 2017 ke stažení.

Řečníci

Radek Kolařík

EVANGELISTA

Radek se narodil a do osmnácti let vyrůstal v Praze. Z Boží milosti měl znovuzrozené nejen rodiče, ale také prarodiče. Dědeček František byl pro horlivé pouliční zvěstování evangelia poslán komunisty na patnáct let do vězení a pracovního tábora. Po sedmi letech dostal amnestii a hned se vrhl do kazatelské služby. Druhý dědeček tajně pašoval Bible do bývalého Sovětského svazu. Zbožné příklady prarodičů, rodičů nebo kazatele Šolce měly na Radka silný vliv. Svrchovaný Bůh Radka znovuzrodil ke konci střední školy. Bůh ho usvědčil z jeho hříchů. Ukázal mu, že jeho jedinou nadějí pro usmíření je Pán Ježíš, Jeho spravedlivý život, zástupná oběť na kříži a vzkříšení. Po maturitě Radek toužil potom, aby mohl sloužit plno časově Bohu. Odstěhoval se tedy na Moravu, kde několik let pracoval v křesťanské misijní organizaci. Zde také potkal svou manželku. V roce 2004 se jako novomanželé přestěhovali do Kuřimi s touhou založit sbor, který by věrně kázal Písmo, evangelizoval a činil učedníky Ježíše Krista. Dnes po 13 letech práce v Kuřimi takový sbor z Boží milosti je a nese název Křesťané Kuřim. Absolvoval Liberty University a studia na European Bible Training Centrum v Berlíně. Radek a Laura Kolaříkovi vychovávají (zatím jen) pět dětí. Mezi Radkovy radosti patří kromě rodiny a sboru také vyučování na Českém biblickém institutu v Kroměříži.

Roland Gustafsson

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Roland Gustafsson žije v jižním Švédsku. Pracoval jako misionář v Keni a jako misijní ředitel v rámci Švédské luterské misie v letech 1980-2010. Předsedá službě Misijní provincie ve Švédsku, kde byl vysvěcen na biskupa v roce 2010. Přednáší misiologii na Luterské teologické škole v Gotheburgu. Překládá také teologickou literaturu. Je ženatý s Ingrid, mají čtyři děti a šest vnoučat. Kromě svého zápalu pro misii patří k jeho zálibám četba a společenství s rodinou a přáteli.

Adámek Mojmír

Mojmír je absolventem Biblického institutu v Maďarsku, kde každý týden po dobu dvou roků vyjížděl do ulic Budapeště sdílet evangelium. V současné době dodělává magisterský program v teologii. Se svou manželkou Kristy slouží ve sboru Bratrské jednoty baptistů v Kroměříži.

Boháček Alois

Kazatel Alois Boháček se narodil v české vesnici Svatá Helena v Rumunsku ve věřící baptistické rodině. Jeho otec pracoval jako horník a při tom byl laickým kazatelem a správcem baptistického sboru. Alois se vyučil na středním učilišti ve městě Moldova Noua důlním elektrikářem. Svůj život vydal Pánu Ježíši již ve čtrnácti letech. V dubnu 1992 přijel do země svých předků – České republiky – a usadil se v Chebu. V prosinci 1992 se oženil s Květou Švejdovou. Narodily se jim děti Veronika, Pavlína a Radek. Bratr Alois Boháček se aktivně zapojil do života a práce chebského sboru, kde působil jako dirigent, učitel nedělní školy, diákon, člen staršovstva a laický kazatel. V letech 1994–1997 absolvoval Dálkový teologický seminář Bratské jednoty baptistů. Od roku 2000 je kazatelem sboru BJB v Aši.

Fojcik Jan

Narodil se v roce 1978. Duchovní obrácení prožil během evangelizačního setkání dorostu a mládeže v Návsí, a to ve věku 13 let. Sloužil mj. jako vedoucí dorostu a mládeže ve sborech v Návsí, Hrádku a v Písku; podílel se též na vzniku křesťanské florbalové „3D ligy“. Teologii studoval na teologickém institutu TCM v Heiligenkreuz v Rakousku a na katedře teologie a misie v Bánské Bystrici. V současné době působí ve sboru v Návsí, kde byl v roce 2016 zvolen pastorem. Vyjma svého obrácení, považuje za největší dar od Pána svou manželku Anet, se kterou je Pán obdaroval třemi krásnými dětmi – Matoušem, Štěpánem a Noemi.

Hejlek Aleš

Křesťanem je od svých 18 let. Řadu let mu byla svěřena výchovná oblast ve sboru Církve bratrské, především mládeže. Sám sebe charakterizuje jako toho, „…kdo vzhledem k tomu, kolik toho už slyšel, viděl, četl, dostal, prožil… by měl být duchovně dál, než je, a stále ho musí i Pán Bůh nově vést a vychovávat“. Učí na vyšší zdravotní škole a zdravotně sociální fakultě. Angažuje se ve Sdružení křesťanských zdravotníků. Je lékařem interního oboru v nemocnici. Má manželku a dvě dcery

Chodura Jiří

Pochází z Oldřichovic u Třince. Od útlého dětství měl možnost poznávat Pána Ježíše Krista v evangelickém sboru v Oldřichovicích, který sehrál důležitou úlohu ve formování jeho duchovního života. Po střední škole studoval angličtinu a křesťanskou výchovu na Ostravské univerzitě. Po ukončení studia se vzdělával na teologickém semináři Concordia Seminary v St. Louis. V průběhu studia mu byla dána možnost sloužit ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání, proto nastoupil do sboru v Návsí u Jablunkova. Od roku 2010 působí jako pastor v Oldřichovicích. V rámci církve působí v předsednictvu synodu. Se svojí ženou Magdou vychovávají tři syny Ondru, Michala a Jáchyma a jednu dceru Elenku. Mezi jeho záliby patří hra na dechové nástroje zejména klarinet a saxofon.

Kaleta Zbyšek

Narodil se v roce 1962. Před Bohem přestal utíkat v 15 letech, kdy vydal Ježíši svůj život. Vystudoval Vysokou školu báňskou, obor ekonomika a řízení hornictví. Několik let pracoval v podniku Ostravsko-karvinské doly, pak deset let pracoval ve firmě zabývající se dovozem a distribucí školních a kancelářských potřeb. Od roku 2002 má vlastní firmu. Má tři dospělé dcery. Je členem SCEAV. Mnoho let sloužil mladým lidem v dorostovém věku. Pracuje v Křesťanském společenství jako ředitel Biblické školy pracovníků a v redakci časopisu IDEA. Je předsedou rady Evangelizačního centra M.I.S.E. Je zapojen do misijních projektů organizace proChrist. V roce 2017 dokončil magisterské studium na Evanjelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Dlouhodobě je fascinován reformací 16. století.

Klusová Šárka & Sztefková Pavlína

Pája a Šárka jsou ženy, které si v mládí zamilovaly Pána Ježíše a rozhodly se žít svůj život naplno s Ním a pro Něj. Obě se moc rády věnují mladým lidem, především dívkám, a jejich touhou je vést mladé lidi ke zralosti v Kristu. Pája je zatím šťastně svobodná a pracuje v EC Misi. Šárka je šťastně vdaná, má čtyři úžasné děti a pracuje ve Slezské diakonii.

Molin Henryk

Vyrostl v křesťanské rodině, ve svých 15 letech přijal křest. Celý svůj život, kromě jednoho roku stráveného v Anglii, prožil v Českém Těšíně. Je členem a slouží ve sboru Apoštolské církve, v Křesťanském centru. Studuje ruštinu a angličtinu na Ostravské univerzitě.

N. Michael

Žije v Egyptě. Je ženatý a má dvě děti. Bydlí v hlavním městě – v Káhiře. Od roku 1990 slouží v organizaci „Open Doors“. Slouží v církvích v Egyptě, a také cestuje, aby vyprávěl o situaci pronásledovaných bratří a sester v Egyptě, ale vyprávím rovněž o vítězství a věrnosti egyptské církve. Moje rodina a já doufáme Kristu, že navzdory nejrůznějším obtížím můžeme mít v těchto časech zkoušek jistotu, že Kristus zůstává věrný a obdařuje nás svou dobrotou.

Rod Michal

Je absolventem VUT Brno, pracuje jako projektant a energetický poradce. Křesťanem je od roku 1991. Je kreacionistou, přednáší o paleontologických a archeologických nálezech, které jsou v rozporu s evoluční teorií, píše články pro web www.kreacionismus.cz, je také ordinovaným pastorem církve Church of God.

Piętak Martin

Martin Piętak slouží jako pastor Slezské církve evangelické a. v. v Českém Těšíně. Teologii studoval v Krelingen (Německo), Bratislavě, Praze a St. Louis (USA). 12 let vyučoval na Oddělení křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Od května 2017 je náměstkem biskupa SCEAV. 20 let je šťastně ženatý a je obdařen třemi skvělými dětmi.

Yorman Casey

Casey vyrostl při hře fotbalu a práci na farmě v Oklahomě. Pět let strávil u amerického námořnictva. Poté se stal pastorem North Coast Church u kalifornského San Diega. V České republice žije šest let se svou manželkou Kristin a dvěma syny. Pracuje pro misijní společnost Josiah Venture.

Večerní program

Tretí deň

SOBOTA VEČER

Košická kapela, kterou založili v roku 1992 Miroslav Tóth, Samuel Evin a Marcela Bertová. Tretí deň hudbu nechápe jako cíl, ale jako prostředek na oslavu živého Boha. Během 20 let koncertování na Slovensku i v Čechách se snaží lidi přivádět do Boží přítomnosti a také zasáhnout současnou generaci.

Adam Bubik

NEDĚLE VEČER

Adam je hudebník a zpěvák ze Slezska, který skládá písně o životě, vztazích a Bohu. Od roku 2016 spolupracuje se známým polským hudebním producentem Mirkiem Stępniem (Budka Suflera, TGD, Mate.O a další), díky němuž Adamova hudba získala energický popový nádech s příjemnými melodickými prvky. K jeho velkým úspěchům patří např. 1. místo v žebříčku televize OPOKA.TV, které získal jeho worshipový singl a videoklip s názvem „W zasięgu twych rąk“.

Přednáška „V Kristu vítězíme“

NEDĚLE VEČER

Jak je možné, že egyptská církev, která je pronásledovaná a na kterou její nepřátelé útočí, může být nazvána církví vítěznou? V čem spočívá vítězství této církve? Kde je tajemství moci a síly této církve? Bratr Michael bude vyprávět o každodennosti křesťanů v Egyptě, o tlaku, kterému jsou denně vystavováni ze strany radikálních muslimů, o utrpení a o smrti. Ale přiblíží nám rovněž postavy těch, kdo jsou z lásky ke svému Spasiteli Pánu Ježíši Kristu připraveni obětovat svůj život, jsou připraveni odpustit svým pronásledovatelům rozhodnout se je navzdory bolesti, kterou jim způsobili, je nadále milovat.

Joanna Rzyczniok

PONDĚLÍ VEČER

Narodila se 12. prosince 1968 ve slezském Rybniku. Hudba se pro ni stala důležitou již v dětství i přesto, že rodina neměla žádné hudební tradice. Odmalička zpívá, následně se učila hrát na piano a nakonec ukončila studium hry na housle. Těmito dary, které ji Pán Bůh dal, chce chválit a oslavovat Jeho jméno. Joanna úzce spolupracuje s hudebníkem Irkem Głykem a jeho Głyk P.I.K. Trio. Společně budou vystupovat na letošním ročníku XcamPu.

Luther (film)

PONDĚLÍ VEČER

Biografický 124minutový film německého režiséra Erica Tilla z roku 2003 přibližuje život reformátora Martina Luthera, a to zejména jeho mladá léta. Hlavní postavu ztvárnil Joseph Fiennes. Zajímavostí je, že část filmu byla natáčena v České republice a ve filmu účinkuje i mnoho českých komparsistů.

Maranatha Gospel Choir

ÚTERÝ VEČER

Maranatha Gospel Choir je pěvecké uskupení lidí zpívajících gospelové písně. Soubor vznikl v roce 2005, od kdy také aktivně vystupuje po celé České republice i v zahraničí. Repertoár souboru tvoří převzaté písně, zejména od umělců jako je gospelový guru Kirk Franklin (USA), Hans Christian Jochimsen (Dánsko) a další.

„Malý princ“ (divadlo)

ÚTERÝ VEČER

Divadlo jednoho herce, který na starém kočárku, s pomocí loutek a hudby, vypráví o svém setkání s Malým princem. Podle vlastního scénáře hraje a režíruje Vítězslav Marčík junior, majitel Divadla „Já to jsem“.

Exodus 15

ČTVRTEK VEČER

Exodus 15 je skupina, která vznikla z iniciativy nadace Proem v roce 2005. V roce 2008 skupina vydala své první živé album, „Koncert Nadziei“. V březnu 2010 Exodus 15 nahrál své první plně sólové album „O Tobie“. V letech 2007 a 2010 se Exodus 15 vydal na čtyři turné do USA, kde měl příležitost hrát pro cca. 80.000 lidí. Rok 2012 byl bohatý na tvorbu, kdy skupina nahrála dvě alba („Jak dzieci“ v dubnu, „Kolędy“ v listopadu) a zároveň již po páté skupina hostovala ve Spojených státech. V roce 2013 Exodus 15 vydal koncertní album „Bo Jesteś“. O rok později účinkoval na festivalu Naděje na stadionu Legia ve Varšavě pro cca 15.000 diváků v publiku. Ve stejném roce se stal spolutvůrcem debutového alba Estery Pańczak „Dla przyjaciół“. O rok později, na výročí 10leté působnosti kapely, se podařilo natočit CD pro děti a rodiny, „Czemu nie?!“ a také záznamový materiál pro koncertní desku „Bo Jesteś WIĘKSZY“, jehož premiéra byla v březnu 2016. Exodus 15 ve své více než desetileté historii vystoupil na významných festivalech, malých scénách v kostele, ve dnech měst a při příležitosti skromných open-air akcí. Skupina konstatuje: ,,Byli a jsme i nadále připraveni hrát tam, kde naše hudba může mít vliv na lidi kolem nás.“

Růže a meč (film)

ČTVRTEK VEČER

75minutový film „Růže a meč“ natočili amatérští filmaři z karvinského spolku Art Klapka, z. s. Vypráví o lidech, kteří mají rádi historii, zvláště středověk a rytířství. Hlavní postava je dívka, která si musí vybrat toho pravého, rozhodnout se, čemu a komu věřit. Najít smysl života. Její rozhodnutí změní nejen její vlastní život a vrcholí dramatem.

Doprovodná skupina XcamPu

PÁTEK VEČER

Páteční večer je pro nás – doprovodnou skupinu – vždy zvláštní čas. Protože i když sloužíme tímto způsobem, jsme obyčejní lidé, účastníci tábora, xkempáci. Celý týden se scházíme v rámci programu na seminářích, workshopech, sedíme vedle sebe na obědech, a potom, když dojde na chvály, jdeme na pódium my. Nejde ale přece vůbec o to, kdo je na pódiu, a kdo ne. Jde o to, kdo je na pódiu tvého života. Jsi to ty, nebo Bůh? A tak pokud je On ve středobodu tvé existence, víš, že chvály nejsou o lidech, ale o Bohu. A právě takto se chceme i v ten páteční večer sjednotit a jako celek, jako tělo Kristovo, k němu přicházet a uctívat ho.

Obsahy seminářů

1. Reformace, Luther, silná slova a neskutečně zajímavý život

Radikální, revoluční změna potřebuje často zvláštní lidi. Reformátoři byli pro svůj úkol teologicky, osobnostně i charakterově uzpůsobeni. Byly to většinou členité, nejednoduché a silné osobnosti. Také Martin Luther byl neskutečně zajímavou postavou. Do dnešního dne vzbuzuje emoce. U jedněch jsou to pozitivní, u jiných úplně opačné vášně. A to i po pěti stech letech. Čím se nechat inspirovat a čím spíše ne? Nechybí nám něco luterského? Třeba Lutherova vášeň pro Písmo, pro Boha, pro církev?

2. Zklamán církví

Na semináři se budeme zabývat obranou historické, apoštolské, biblické křesťanské víry v dobách hereze s odkazem na dvě knihy Nového zákona: 2. list Petrův a List Judův. Příklady tohoto procesu budou poskytnuty ze skandinávského prostředí, zvláště pak ze služby Misijní provincie ve Švédsku, jejím biskupem je vedoucí semináře.

3. Sexuální nezodpovědnost a její následky. Aneb, jak to dopadá, když Vám ďábel dělá advokáta.

Žijeme v době, kdy se razí heslo: Nevaž se, odvaž se! Nebo: Užij si, žiješ jenom jednou. Nějak bylo, nějak bude. Málo kdo nás ale varuje před následky této nezodpovědnosti. Na tomto semináři si na příkladu krále Davida z II. Samuelovy 11. kapitoly poukážeme nejen na dopady nezodpovědného chování, ale také i na dopady toho, když se z té „bryndy“ necháme vytáhnout samotným ďáblem. Třešinkou na tomto pomyslném dortu bude i otázka pokání. Vyřeší to?

4. Neslučitelné duchovní látky. Aneb, které duchovní prvky není možné zkombinovat.

V oblasti hmoty z chemických pokusů víme, že existují látky, které se společně nesnesou a při vší naší snaze je spojit se po chvíli od sebe oddělí. Žel, v tom duchovním případě (hlavně v novodobém duchovním smýšlení) si pohráváme s myšlenkou, že všechno se dá smíchat. Z tohoto důvodu si na základě biblického příkladu Ananiáše a Safíry (Sk. 5,1-11) uděláme potřebný duchovní test. Uvidíme, jak to dopadne!

5. Jak neztratit zápal po třicítce?

V jedné písni Jiřího Zmožka se zpívá: „Už mi, lásko, není dvacet let, už mi není ani dvacet pět…“ Možná si ještě vzpomínáte na to, když Vám bylo krásných 18, 19, 20 nebo 25 let. To se vám krásně zpívalo a všechno šlo jako po másle. Chtěli byste, aby to tak zůstalo nastálo, nebo aby se to vrátilo v případě, že to odešlo? Pak se zúčastněte tohoto semináře. Bible veškerý mýtus, že s třicítkou odchází elán a zápal pro věc, nejen vyvrací, ale také všechny ty, kdo uvízli v jeho spárech, osvobozuje. A já ji nechám promluvit :).

6. Současná egyptská církev – trpící, ale vítězící

Seminář bude volně navazovat na nedělní večerní přednášku o egyptské církvi, kterou lze navzdory mnohému pronásledování nazvat církví vítěznou. Jen od počátku tohoto roku zahynulo v Egyptě kvůli své víře kolem stovky křesťanů. Přesto odpouštějí; v národní televizi dokonce bylo řečeno, že křesťané musejí být z „jiného těsta“. Poznej jejich příběhy. Informace „z první ruky“ poskytne bratr Michael z Egypta.

7. Zklamání životem, zklamání Bohem? (Aleš Hejlek)

V našem životě víry vznikají velmi často různé konflikty, „nenálady“, omyly, nedorozumění, dohady, někdy i s Pánem Bohem, nezřídka i výčitky. Všechno to bývá spojené s řadou otázek. Příčin je několik. Jedna z nich je i to, co si myslíme, že nám Pán Bůh, Pán Ježíš v Duchu Svatém slíbil. Ale ono tomu tak třeba vůbec není. Tak co nám slíbil a co ne? Pohledy na nejzákladnější pravdy Božího Slova, ale i na celou řadu oblasti osobního života, života ve společenství (církvi), běžné každodenní volbě, ve vztazích, rodině a podobně. Zvláště udivující je, když si položíme před mysl to, co nám Pán Bůh neslíbil a s čím naopak my často počítáme – bývá to velmi překvapivé zjištění. Seminář, který mapuje jednotlivé oblasti života víry křesťana, časová období života, vztahů i s různými praktickými dopady. Jsou předkládany pokusy o řešení s pohledy do Božího Slova.

8. Dá se o odpuštění ještě říci něco nového?

Komplexní biblický pohled na odpuštění, odpouštění… možná i některé neotřelé a nové pohledy. Co se snadno v duchovní interpretaci opomíjí. Možná tyto pohledy na odpuštění po svém pojala a přivlastnila si psychologie. Osobní praktické zkušenosti s odpuštěním, procesem odpouštění, ale i s vlastní (ne)ochotou odpouštět. Pohledy Písma na požadavek odpuštění křesťana. Různá úskalí odpuštění, samospravedlnosti. Pohled z obou stran – člověk, kterému se děje křivda, bezpráví, a viník, který ublížil, možná stále ještě ubližuje? Odpuštění a usmíření – co to je a co s tím?

9. Biblická archeologie

Seminář bude o archeologických nálezech, které potvrzují pravdivost Bible, např. zdi města Jericho, stéla z Tel Danu, Sancheribův hranol, rybník Siloe, dále o rozdílech v evangeliích a odlišnostech biblické a všeobecně uznávané chronologie.

10. Věda a víra. O věřících vědcích.

Seminář bude hledat odpovědi na otázky – Je věda a víra v rozporu? Kdo jsou zakladatelé vědy? Existují věřící vědci? Jsou hranice mezi vědou a vírou? Např. vzkříšení z mrtvých – věda může popsat stav těla při úmrtí a po vzkříšení, ale nedokáže nám odpovědět, proč se to stalo. Přesto se to stává i 21. století, věda nedokáže odpovědět proč. Věda totiž nemůže dát odpovědi na všechny otázky našeho života.

11. Bóaz, Luther a time management

Jak lidé Bible a osobnosti reformace hospodařili s nejdražším lidským statkem: časem? Proč jsou někteří Boží muži a ženy tak efektivní? Můžeme se od nich něčemu naučit? (Několik praktických rad, návodů a cvičení.)

12. Přátelství

Když pomyslíte na svoje přátele, vybaví se vám věci jako služba, oběť, poslušnost, milosrdenství? Možná jsme se nechali příliš strhnout dobou a spíše vyžadujeme pro sebe, než abychom vnášeli pro jiné. Přátelství si chceme užít, než abychom v něm sloužili. Jaký je vyvážený přístup k přátelstvím založeným na Kristu? A jak se mohou taková přátelství stát nástrojem dobrého svědectví pro tento svět? O tom si budeme povídat.

13. Jak číst Bibli s užitkem

Bible je v současnosti jediný zlatý poklad, který je celý v oběhu.“ Pavel Kosorin

Kde se dá onen poklad najít? Jak z něj vytěžit co nejvíce? Jaké nástroje potřebujeme k těžbě? Seminář bude propojen s praktickým workshopem, kde se blíže seznámíme s jednou konkrétní metodou studia Bible.

14. Jak se stát zodpovědným mužem?

O muži, který je zodpovědný za věci kolem sebe – za svou rodinu, církev, společenství, za svůj svět a za sebe samého. Věci jako dobré manželství nebo dobrá rodina nepřicházejí snadno. Muž se musí plně zasadit a bojovat za věci, o které se stará. Naštěstí sloužíme Bohu, který nám dává do bojů sílu. Křesťanský muž si může obléci plnou Boží zbroj tak, aby se mohl postarat o sebe a o ostatní. Efezským 6:10-20 nám ukazuje, jak se připravit a jak bojovat. Jak takový boj v současnosti může vypadat? Jak se mohou muži postarat sami o sebe? Jak mohou spoléhat na Boha při vykonávání Jeho vůle? To jsou otázky, které zazní na tomto semináři pro kluky.

15. K čemu jsou holky na světě?

Kdyby tento seminář vedli muži, zvládli by to za pár vteřin, ale nám ženám ani hodina nestačí, abychom se společně zamyslely nad tím i o tom: Proč jsme vůbec tady? Jak moudře využít svůj čas a své schopnosti? Jaký postoj zaujmout k mužům? Lze prožit naplněný život i bez muže?

16. Role chval v životě křesťana

Bible hovoří o tom, že když se člověk stane křesťanem, začíná nikdy nekončící proces proměny. Nově obrácený se mění z „Adama“ na Ježíše, a to tak, aby mé „já“ sláblo a On ve mně sílil. Písmo také hovoří o „duchovních disciplínách“, které jsou klíčové a bez nichž není žádný růst možný. Patří k nim aktivity, které praktikujeme ve větší nebo menší míře, ale také další činnosti, které máme dělat buď ve společenství, anebo sami. Jednou z těchto aktivit jsou chvály. K čemu ale vůbec jsou? A mají sloužit k prospěchu společenství, nebo nám jako jednotlivcům?

17. Praktický seminář o evangelizaci

Máš touhu zvěstovat evangelium s lidmi kolem tebe, ale bojíš se? Či jednoduše nevíš, jak začít? Tak přijď na tento seminář! V první části tohoto semináře se podíváme na to, co Bible říká o evangelizaci. Co evangelizace vlastně je? Jakou metodologii evangelizace nám Bible prezentuje? V druhé části si projdeme některé praktické způsoby jak začít konverzaci a překonat strach z oslovení lidí.

18. Stručně o konci světa

Ohledně konce světa existuje spousta různých názorů, a to i mezi křesťany. Seminář je určen těm, které zajímají otázky typu: jak dlouho bude trvat tisícileté království, zda před koncem světa přijde pronásledování křesťanů, nebo jak to bude s „vytržením věřících“ apod. Zkusíme si udělat stručný přehled různých teorií a přitom se zaměřit na to, co je pro křesťana z hlediska konce světa podstatné a co nikoliv.

Obsahy workshopů

19. Cesty k sousedům

Pomoc sousedům je svým způsobem celoživotní projekt. Jistě není možné, aby jednotlivec pomohl všem lidem ve městě či na vesnici, ale kdyby každý křesťan (křesťanská rodina) posloužil svým nejbližším čtyřem sousedům, jistě by se atmosféra v celém městě či vesnici mohla změnit a přibylo by příležitostí sdílet víru v Krista. Umíte si představit, jak by vypadalo vaše město/vesnice, kdyby se každý křesťan stal dobrým sousedem svých sousedů?

20. Jak si udělat dobré „ztiško“?

Tento workshop navazuje na seminář „Jak číst bibli s užitkem“. Workshop bude praktickou ukázkou toho, jak může vypadat vaše ztišení s Bohem.

21. Pod pokličkou nového misijního místa

Zajímá vás, co všechno musí řešit jednotlivec či tým, který se rozhodl založit nové misijní místo? Tento workshop bude veden formou interviewu s lidmi, kteří jsou aktuálně zapojení do procesu zakládání nových misijních míst. I vy budete mít prostor položit otázky, na které byste rádi dostali odpovědi.

22. Pěvecký workshop

Vedoucí workshopu Leroy Johnson je britský černošský zpěvák, skladatel, učitel, sborový dirigent aj. Má více než 30 let zkušeností s hudebním průmyslem, které předává dále. Hra s mnoha hudebníky jako např. Gloria Gaynor, All saints, Five či Judy Bailey, mu dala spousty zkušeností, díky nimž může pomoci jiným v jejich hudebním rozvoji. Jeho gospelové workshopy jsou plné života, zábavy a nadšení, kde nejen zpíváš, ale hudbu cítíš… a toužíš ji předat dále.

23. Letecko-modelářský workshop

Účastníci workshopu se naučí manuální zručnosti, používání nářadí, čtení technických výkresů, a odměnou jim bude radost z něčeho, co si sami vyrobili. Může být i námětem na zpestření mládežnických pobytů a táborů či zorganizování soutěže v leteckých modelech.

24. Kurs krasopsaní

Líbí se ti krasopis, ale nevíš jak na to? Na workshopu krasopsaní se společně naučíme základy „handletteringu“. Ukážeme si také některé techniky moderního krasopisu. Z kurzu si odneseš hlavně inspiraci ale také přáníčko na akvarelovém podkladě. Kurz je určen pro začátečníky.

25. Kreativní tvoření

Máte rádi vlastnoručně vyrobené doplňky do bytu? Na tomto workshopu budeme společně tvořit doplňky ze samotvrdnoucí hmoty ASTRA. Dle fantazie si vyrobíte misku ve tvaru ruky nebo zapichovátka do bylinek. Máte rádi vlastnoručně vyrobené doplňky do bytu? Na tomto workshopu budeme společně tvořit doplňky ze samotvrdnoucí hmoty ASTRA. Dle fantazie si vyrobíte misku ve tvaru ruky nebo zapichovátka do bylinek.

26. Huaraches aneb staň se obuvníkem

Zveme všechny nadšence na workshop, kde vás naučíme vyrobit si vlastní naprosto jedinečné ručně dělané sandály inspirované kmenem z Mexika. Tyto sandály podporují přirozenou chůzi a zároveň jsou krásným módním doplňkem… (Kapacita workshopu činí 14 osob.)

27. Survival náramek

Ozdobte si svou ruku nebo obdarujte blízkého člověka vlastnoručně vyrobeným náramkem. Nejde jen o pěkný design, ale dozvíte se, jak se dá využít i pro jiné, řekněme životně důležité účely, pro přežití… více na našem workshopu. (Kapacita workshopu činí 14 osob.)

28. Přáníčka z papírové krajky (pergamano)

Technika Pergamano je způsob, jak tvořit krajkové motivy a přitom využít možnosti, které poskytuje papírové tvoření. Tato technika se aplikuje výhradně na speciální pergamenový papír. Pergamen v místě, kde byl vyvinut tlak, výrazně zbělá, a díky tomu vypadá výsledek jako textilní krajka. (Kapacita workshopu činí 7 osob.)

29. Redaktorský workshop

Redaktorský workshop bude ochutnávkou pro ty, kdo si chtějí vyzkoušet, jaké to je postavit se před kameru a sdělovat informace světu. Poznáte, jak se z jednoduché informace dělá sdělení, jak vytvořit novinový příspěvek, ale taky jak pracovat před kamerou s tělem, řekneme si něco o srozumitelné mluvě, a vystupování na veřejnosti vůbec. Průvodcem vám bude dřívější redaktor třinecké IFKTV, současný tiskový mluvčí SCEAV a moderátor TV Noe, Tomáš Samiec.

30. Vyrob si svou placku

Můžete si něco namalovat – napsat, nebo vystřihnout nějaký obrázek a vytvořit si svou vlastní originální placku – velikost 25mm, 37mm a nebo 50mm.

31. Vyrob si náhrdelník s vlastním textem

Náhrdelník si vytvoříte pomocí navlečení perliček s písmenky na koženou šňůrku.

32. Předení na kolovratu

Máte chuť objevit svět starodávného řemesla avšak v novém provedení? Pokud ano, jste zváni na workshop předení na kolovrátku, kde si můžete vyzkoušet samotné předení i česání ovčí vlny.

Přidej si nás na Facebook

Chceš odebírat Newsletter?

Pošli nám svůj e-mail a my tě budeme informovat o všem co se děje.


Už jsi byl na našem YouTube?

YouTube-logo-full_color