Program 2019

Zjisti si co se bude dít.

Přehled programu

13.00 Registrace
17.00 Zahájení pro registrované účastníky

19.30 Hlavní scéna: Zahájení pro veřejnost, Zespół CME, Polsko (koncert) Přímý přenos

9.00 – 11.00 Bohoslužby, Kázání: „Otče náš, který jsi v nebesích…“ (Martin Piętak) Přímý přenos
11.00 – 12.30 Semináře

14.00 – 15.45

 • 16. Boží postoj k potratům (Ludvík Tvrdý)
 • Hudební vystoupení slezských skupin

16.30 – 18.15 Evangelizace „Posvěť se jméno Tvé“ (Jiří Chodura) Přímý přenos
19.45 – 22.00 Hlavní scéna: 30 let… (komponovaný večer) Přímý přenos
20.15 – 22.00 Alternativní scéna: Markovo evangelium (drama)

11.00 – 12.30 Semináře

 • 1. Přátelství, láska a sex (Petr Kadlec)
 • 8. Co nás dokáže odloučit od lásky Kristovy?  …aneb: Jak žít vítězný život? (Alois Boháček) Přímý přenos
 • 12. Římský katolicismus ve světle Písma (Radek Kolařík a Martin Troneček)
 • 17. Biblický pohled na plánované rodičovství (Ludvík Tvrdý)

14.00 – 15.45 Workshop

 • 20. Objevování křesťanství (Jiří Král)
 • 23. #filmisnotdead (Daniel Zaleski a Lukáš Kaleta) **
 • 24. Letecko-modelářský workshop (Jan Tomala)
 • 26. Vyrob si svou placku (Pavel Turoň)
 • 29. Netradiční deskové hry (Stacho Chlebek)
 • 30. Kouzelné květinové ozdoby (Ludmila Slámová a Libuše Uhlářová)

16.30 – 18.15 Evangelizace „Přijď království Tvé“ (Jiří Chodura) Přímý přenos
19.45 – 22.00 Hlavní scéna: Mate.O/TU, Polsko (koncert) Přímý přenos

20:15 – 22.00 Alternativní scéna: Markovo evangelium (drama)

9.15 – 10.15 Přednáška „Pane, nauč nás modlit se“ (David Breidenbach) Přímý přenos
11.00 – 12.30 Semináře

 • 2. PC hry – rakovina lidstva? (Petr Kadlec)
 • 11. Výzva misie dnes (Pavel Zoul)
 • 13. Homosexualita ve světle Písma (Radek Kolařík a Jarrot Garza)
 • 14. Jak nepromarnit svůj život, aneb Bůh hledá mladé rebely (Pavel Taska) Přímý přenos

14.00 – 15.45 Workshopy

 • 22. Výroba drobných dárků pro děti v Ghaně (Bára Vojáčková)
 • 23. #filmisnotdead (Daniel Zaleski a Lukáš Kaleta) **
 • 24. Letecko-modelářský workshop (Jan Tomala)
 • 26. Vyrob si svou placku (Pavel Turoň)
 • 29. Netradiční deskové hry (Stacho Chlebek)
 • 30. Kouzelné květinové ozdoby (Ludmila Slámová a Libuše Uhlářová)
 • Markovo evangelium (drama)

16.30 – 18.15 Evangelizace „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“ (Jiří Chodura) Přímý přenos
19.45 – 22.00 Hlavní scéna: October Light, Chorvatsko (koncert) Přímý přenos
20.15 – 22.00 Alternativní scéna: Lékařská misie v Ghaně (OM ČR)

9.15 – 17.00

 • Sportovní aktivity
 • 22. Výroba drobných dárků pro děti v Ghaně (Bára Vojáčková)
 • 23. #filmisnotdead (Daniel Zaleski a Lukáš Kaleta) **
 • 29. Netradiční deskové hry (Stacho Chlebek)

18.00 – 19.15 Seminář

 • 9. Nové začátky v životě (dlouholetého) křesťana! (Alois Boháček)

19.45 – 22.00 Hlavní scéna: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“ (Alois Boháček a Pavel Petruţ) Přímý přenos

9.15 – 10.15 Přednáška „Pane, nauč nás modlit se“ (David Breidenbach) Přímý přenos
11.00 – 12.30 Semináře

 • 4. Po čem ženy touží (Magda Tomalová)
 • 5. Na zdraví je ve skutečnosti na nemoc (Dana Zubčáková) *
 • 7. Ve víru evoluce – Jak jsem málem uvěřil Darwinovi (Štěpán Rucki) Přímý přenos
 • 15.  Afrika plná překvapení (Daniel Kaczmarczyk)

14.00 – 15.45 Workshop

 • 22. Výroba drobných dárků pro děti v Ghaně (Bára Vojáčková)
 • 25. Moderní krasopsaní (Veronika Kaletová)
 • 26. Vyrob si svou placku (Pavel Turoň)
 • 27. Malířský workshop (Debora Chlebková a Karin Siwá) **
 • 28. Just move (Stacho Chlebek)
 • 29. Netradiční deskové hry (Stacho Chlebek)

16.30 – 18.15 Evangelizace „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“ (Jiří Chodura) Přímý přenos
19.45 – 22.00 Hlavní scéna: Divine Attraction, USA (koncert) Přímý přenos
20.15 – 22.00 Alternativní scéna: Spektakl „TYLKO“, Polsko (Teoteatr)

11.00 – 12.30 Semináře

 • 6. Jsem zpátky ve škole – nebát se být cool v plotě (Dana Zubčáková) * Přímý přenos
 • 10. Proč by se křesťan měl zajímat o Izrael? (Jaroslav Rusz)
 • 18. Co si myslí Bůh o moderních chválách? (Peter Bruncko) *
 • 19. Synové Adamovi a dcery Eviny aneb Role mužů a žen podle Bible (Vítězslav Šťastný)

14.00 – 15.45 Workshop

 • 21. Izraelem levně na vlastní pěst (Jaroslav Rusz a rodina Pietroszova)
 • 26. Vyrob si svou placku (Pavel Turoň)
 • 27. Malířský workshop (Debora Chlebková a Karin Siwá) **
 • 28. Just move (Stacho Chlebek)
 • 29. Netradiční deskové hry (Stacho Chlebek)

16.30 – 18.15 Evangelizace „Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého“ (Jiří Chodura) Přímý přenos
19.45 – 22.00 Hlavní scéna: Večer s doprovodnou skupinou XcamPu Přímý přenos
20.15 – 22.00 Alternativní scéna: „Americké evangelium“ (dokumentární film)

* seminář ve slovenštině (nebude tlumočen)
** vícedenní workshop

Jednotlivé body programu jsou volně přístupné veřejnosti.

Změna programu vyhrazena.

Program XcamP 2019 ke stažení.

Řečníci

Jiří Chodura

EVANGELISTA

 

Narodil jsem se v Oldřichovicích u Třince. Od útlého dětství jsem byl duchovně formován v evangelickém sboru v Oldřichovicích v rámci nedělních besídek, setkání dorostu a posléze mládeže. Po ukončení střední školy jsem studoval angličtinu a křesťanskou výchovu na Ostravské univerzitě a následně mi byla dána možnost studia na teologickém semináři luterské církve Concordia Seminary v St. Louis. Od ukončení studií sloužím v naší Slezské církvi evangelické augsburského vyznání. Na první zkušenou jsem nastoupil v roce 1999 do nejvýchodnějšího evangelického sboru v ČR v Návsí u Jablunkova, kde jsem byl později zvolen druhým pastorem. Od roku 2010 působím ve sboru SCEAV v Oldřichovicích (www.oldrichovice.org). V rámci církve působím v předsednictvu synodu. Rád povzbuzuji jiné k následování Krista a ke službě Bohu a tímto i bližním. Se svojí ženou Magdou vychováváme tři syny Ondru, Michala a Jáchyma a dceru Elenku. Baví mě hudba, hlavně hra na klarinet a saxofon. Verš, ke kterému bych chtěl v životě dorůst je tento: …nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. (Galatským 2:20)

David Breidenbach

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 

Pastor David Breidenbach a jeho žena Angela jsou manželi téměř 28 let. Jejich domov se nachází v Albuquerque, ve státě Nové Mexiko v USA. Mají dvě dospělé děti a jednoho vnuka. Od roku 2015 David pracuje jako výkonný ředitel misijní společnosti East European Missions Network. Předtím sloužil 14 let jako pomocný pastor ve sboru Faith Lutheran Church v Albuquerque.

Alois Boháček

Evangelista

Kazatel Alois Boháček se narodil v české vesnici Svatá Helena v Rumunsku ve věřící baptistické rodině. Jeho otec pracoval jako horník a při tom byl laickým kazatelem a správcem baptistického sboru. Alois se vyučil na středním učilišti ve městě Moldova Noua důlním elektrikářem. Svůj život vydal Pánu Ježíši již ve čtrnácti letech. V dubnu 1992 přijel do země svých předků – České republiky – a usadil se v Chebu. V prosinci 1992 se oženil s Květou Švejdovou. Narodily se jim děti Veronika, Pavlína a Radek. Bratr Alois Boháček se aktivně zapojil do života a práce chebského sboru, kde působil jako dirigent, učitel nedělní školy, diákon, člen staršovstva a laický kazatel. V letech 1994–1997 absolvoval Dálkový teologický seminář Bratské jednoty baptistů. Od roku 2000 je kazatelem sboru BJB v Aši.

Pavel Petruţ

Evangelista

Kazatel Pavel Petruţ se narodil 24. ledna 1944 v obci Rudaria v Rumunsku do věřící rodiny. S Pánem Ježíšem se setkal ve svých osmnácti letech a na vyznání své víry se nechal pokřtít. Jako mladý věřící muž se vrhl do služby hlavně mladým, ale i starším lidem a stal se kazatelem Evangelia. To se však nelíbilo tehdejšímu komunistickému režimu, který začal bratra, včetně jeho rodiny, pronásledovat. Se svou manželkou, se kterou se oženil roku 1972, a také se svými třemi dětmi ale všechno trpělivě a s velkým sebezapřením snášel. A to i po tom, co ho tento režim o jedno z jeho dětí připravil. Jeho služba neskončila odchodem do důchodu. Bratr slouží i dnes všude, kde se naskytne příležitost.

VEDOUCÍ SEMINÁŘŮ

Adámek Mojmír. Mojmír slouží v křesťanské církvi v Kroměříži, zapojuje se do organizace vyučování Českého biblického institutu a vydavatelství Didasko a dalších sborových aktivit. Studuje teologii, což se stalo jeho vášní, posláním i koníčkem. Mezi jeho nejoblíbenější předměty patří církevní historie, řečtina nebo hebrejština, kterým se plánuje věnovat celý život. Když nesedí v knihovně, najdete ho nejspíš v lese, jak hraje airsoft. Už víc jak čtyři roky je stále šťastně zamilovaný do své manželky Kristýny.

 

Bruncko Peter. Pochází ze Slovenska. Se svou úžasnou manželkou Gabikou žijí v Bratislavě. V jejich domácím sboru BJB Bernolákovo slouží zejména dorostencům. Petr je jedním z administrátorů internetové služby „Pravda v láske“ (videa, kázání, články, biblické vyučování, výroky kazatelů aj.; www.pravdavlaske.sk). Dlouhá léta sloužil jako „vedoucí chval“ a tématu moderních chval se bude věnovat i na svém semináři.

 

Garza Jarrot. Narodil se v Texasu, byl zachráněn ze sobeckého, požitkářského života, ve kterém jsem byl sám sobě bohem a jeho největší touhou bylo jeho vlastni potěšeni. Z tohoto života byl zachráněn Zachráncem, který je dostatečný, milující a sebe obětující. Momentálně bydlí v Brně. Přestěhoval se do ČR před 5 lety, aby pomohl Radkovi Kolaříkovi ve sboru v Kuřimi, protože chtěl vidět Moravu, jako region, který posílá misionáře, kteří kážou evangelium.

 

Kaczmarczyk Daniel. Je ředitelem misijní společnosti Wycliffe CZ, jejíž hlavním cílem je překlad Bible pro národy, které ještě Bibli nemají ve svém mateřském jazyce. Kromě vysílání misionářů a budování vztahů napříč církvemi a misijními společnostmi, se společně s manželkou Zuzkou a dětmi věnují misijním a evangelizačním hudebním projektům.

 

Kadlec Petr. Spasený „lidský vrak“ a lektor primární prevence na ZŠ. Muž jedné ženy, táta dvou dcer, nadšenec do Bible a starověké historie, včetně modelaření a wargamingu, začátečník v brazilském jujitsu, veterán v šermu a také režisér, hacker, iluzionista a youtuber.

 

Kolařík Radek. Radek se narodil do křesťanské rodiny a do osmnácti let vyrůstal v Praze. Svrchovaný Bůh Radka znovuzrodil ke konci střední školy. Bůh ho usvědčil z jeho hříchů. Ukázal mu, že jeho jedinou nadějí pro usmíření je Pán Ježíš, Jeho spravedlivý život, zástupná oběť na kříži a vzkříšení. Po maturitě Radek toužil po tom, aby mohl sloužit plno časově Bohu. Odstěhoval se tedy na Moravu, kde několik let pracoval v křesťanské misijní organizaci. Zde také potkal svou manželku. V roce 2004 se jako novomanželé přestěhovali do Kuřimi, kde se stali zakladateli sboru Křesťané Kuřim. Absolvoval Liberty University a studia na European Bible Training Centrum v Berlíně. Radek a Laura Kolaříkovi vychovávají (zatím jen) pět dětí. Mezi Radkovy radosti patří kromě rodiny a sboru také vyučování na Českém biblickém institutu v Kroměříži.

 

Král Jiří. Slouží univerzitním studentům (Studentské křesťanské hnutí Olomouc). Vedle toho vyučuje na Českém biblickém institutu v Kroměříži. Je ženatý a má 4 děti. Uvěřil ve Velké Británii, kde také prošel několikaletou přípravou pro misijní službu v České republice.

 

Rucki Štěpán. Narodil se roku 1962. Je dětský lékař se specializací v dětské kardiologii. Lékařská studia absolvoval na tehdejší Univerzitě JEP v Brně, postgraduální studium (CSc.) obhájil na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Stážoval v Bazileji, v Newportu a ve Štýrském Hradci. 23 let je primářem dětského oddělení v Nemocnici Třinec, p. o., kde se podílel na výchově několika desítek mladých lékařů. Je autorem mnoha odborných publikací, včetně několika monografií. V křesťanských kruzích je znám zejména svými publikacemi na téma alternativní medicíny, etických otázek a vztahu mezi uzdravením a křesťanskou vírou. Byl zakládajícím předsedou Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR, které také 18 let vedl. Spolu s dalšími bratry založil časopis Křesťanského společenství IDEA a byl jeho vedoucím redaktorem po dobu 16 let. Je členem sboru SCEAV v Oldřichovicích a ve své křesťanské službě se často věnuje vyučování věřících. Je ženatý s Lydií Ruckou a otcem dvou dospělých synů, Stanisława a Łucjana.

 

Rusz Jaroslav. Bývalý vedoucí Projektu Izrael; od roku 1998 mu leží na srdci otázka Izraele, který navštívil v letech 2002, 2018 a 2019; věnuje se mládeži ve sboru SCEAV v Bystřici; zástupce vedoucího KS-SCH v Bystřici; absolvent bakalářského studia teologie a magisterského a rigorózního studia sociální práce; poslání – být užitečným ve službě Pánu Ježíši Kristu.

 

Šťastný Vítězslav. Má 43 let, je učitelem na ZŠ a VŠ a absolventem Evangelikálního teologického semináře. Miluje Bibli a dlouhodobě se zabývá problematikou biblického mužství a ženství. Kromě pořádání konferencí a přednášek na toto téma provozuje internetové stránky www.muzizenybible.cz a především se snaží ve svém životě pravdy Písma aplikovat. Je 21 let šťastně ženatý. S manželkou Blankou mají 4 děti a jsou členy Církve bratrské v Liberci.

 

Taska Pavel. Vyrůstal (díky Bohu) ve věřící rodině. Pána Ježíše přijal osobně, když mu bylo zhruba 15 let. Od té doby začal poznávat Pána Ježíše, sloužit mu a stal se jeho hlavní ambicí. Spolu s dalšími založil misijní klub v Oldřichovicích. Vyučil se za truhláře, ale následně vystudoval teologii a stal se pastorem v Ostravě, kde nyní slouží. Má nejlepší manželku Janu a nejúžasnější děti Jeníka a Evičku. Mezi jeho koníčky patří: příroda, hudba, včelaření a bungee jumping bez lana (ale to pouze jednou).

 

Tomalová Magda. Je o rok mladší než XcamP, narodila se pár měsíců po sametové revoluci, takže se vnímá jako dítě svobody. Pán Bůh ji obdařil velkou milostí, že již od narození mohla poznávat biblické pravdy skrze své rodiče a prarodiče. Nejdůležitější informace o ní je to, že patří Kristu a je Božím dítětem. Před 4 roky si vzala báječného muže a Pán Bůh jim daroval 3 krásné kluky. V rámci svého zaměstnání se snažila opravovat nenávratné důsledky hříchu na zubech, nyní na zuby jiných lidí kašle a na 3 plné úvazky pečuje nejen o zuby svých dětí. Ve svém volném čase usilovně pracuje na tom, stát se youtuberkou a influencerkou. Letos absolvovala pilotní ročník Biblické školy Timoteus a vřele to doporučuje všem znovuzrozeným křesťanům.

 

Troneček Martin. Je ženatý. Pracuje jako vývojář elektroniky. Bůh jej a jeho ženu zázračně před třemi lety čtením Bible obrátil a znovuzrodil. Před tím byli praktikující římsko-katolíci.

 

Tvrdý Ludvík. Vystudoval lékařství – obor endokrinologie diabetologie a gynekologie porodnictví. Dálkově absolvoval Biblický seminář v Pelhřimově. Je asi deset let starším sboru BJB v Jablonci nad Nisou; slouží pastorací, kázáními a externě vyučuje na Českém biblickém institutu v Kroměříži. Zajímá se zejména o starozákonní proroky, eschatologii a základy biblických jazyků.

 

Zoul Pavel. Má technické vzdělání, po sametové revoluci působil jako manager misijní biblické školy, od roku 2000 byl vedoucím kanceláře OM Česká republika, od roku 2003 byl ředitelem české pobočky OM v Českých Budějovicích, 7 let souběžně pastorem KS České Budějovice, od roku 2017 project manager OM Česká republika. Má rád misijní výzvy, sport a hudbu. V rámci své služby a práce procestoval mnoho zemí čítající Asii, Latinskou Ameriku a Afriku.

 

Zubčáková Dana. Povoláním je učitelka na základní škole. Žila ve tmě závislosti více než 30 let a alkohol ji připravil o vše. Roku 1995 ji našel Pán Ježíš a stala se Jeho. Vysvobodil ji předivným způsobem z pekla závislosti a už 24 let je naprostou abstinentkou. Je vdaná, její manžel jí byl v době závislosti mimořádnou pomocí; má dvě děti a dočkala se i vnoučat. O Boží lásce svědčí závislým, vězňům i žákům ve školách; publikuje v křesťanském tisku.

Večerní program

Zespół CME

SOBOTA VEČER

Hudební Soubor CME vznikl v roce 2000 v reakci na potřebu vést společný zpěv během setkání mládeže pořádaných Centrem misie a evangelizace Evangelicko-augsburské církve v Polské republice. První koncert kapely se konal na Celopolském sjezdu evangelické mládeže v Ustroni. Od té doby začaly jeho pravidelné zkoušky a představení. Soubor vydal několik CD, naposledy pod názvem „Live in Filadelfia”.

Mate.O / TU

PONDĚLÍ VEČER

``Mate.O / Totalnie Uwielbienie`` je novým projektem Mateusze “Mate.O” Otremby, který se vrací ke kořenům své tvořivosti, s odkazem na charakteristiku svých prvních alb. Na celém projektu se kromě Mate.O podílí i řada významných polských hudebníků, kteří spoluvytvářejí projekt TU. Zkratka TU v překladu znamená ``totální uctívání``. Autor opět píše současné písně chvály, které stejně jako jeho předchozí skladby povzbuzují a motivují posluchače k tomu, aby uctívali Krista. Během koncertů vystupuje kapela s předními skladbami z jejich posledního alba, ale také nezapomíná na známé a oblíbené skladby z úplně prvních alb Mate.O.

October Light

ÚTERÝ VEČER

October Light je chorvatská kapela, která se odmítla vyhýbat křesťanskému světonázoru a zaměřuje svůj hudební talent na své osobní vztahy s Bohem a lidmi. Jejich tvorba je směsí rocku, jazzu, reggae, hip hopu a popu, odborně smíchaného s jejich jádrem: SKA. Kapela byla založena čtyřmi bratry: Petarem, Filipem, Stjepanem, Benjaminem a jejich bratrancem Markem. Myšlenka přišla v říjnu 2005, což bylo také inspirací pro název kapely. Kapela loni nahrála v pořadí již čtvrté album s názvem ``Till The End``. Till the End je sbírka 14 skladeb, které popisují a pomáhají definovat October Light. Od rychlého k pomalému, od moderny ke klasice, od rocku k jazzu. Vše lze nalézt na tomto albu a to je to, co kapelu October Light definuje - všestrannost.

Spektakl „TYLKO“ (Teoteatr)

ČTVRTEK VEČER

Představení se skládá z pěti divadelních nálad, které vznikly z úžasu nad Božím Slovem. Je pokusem o vyjádření bohatství významů, které se ukrývají v biblických textech, skrze různorodost forem, které se na scéně objeví – pohybové divadlo, pantomima, divadlo formy, předmětu a výrazového tance. Pět provázaných scénických obrazů na pět biblických úryvků nese názvy: Živé kameny, Čas, Šéma, Srdce a Zrnko. (Vzhledem k minimálnímu slovnímu projevu a projekci českého překladu základních textů je představení vhodné i pro osoby, které neznají polský jazyk.)

Divine Attraction

ČTVRTEK VEČER

Divine Attraction je experimentální pop-rockové duo Coryho Simona a Briana Bothwella. Po založení skupiny v Los Angeles, CA se přestěhovali do České republiky, kde jejich zkušenosti v průběhu let ovlivnily jejich celkovou hudební produkci a poselství víry. Procítěné texty, kreativní zvuk a energická živá show je to, co kapelu definuje.

Americké evangelium – Jedině Kristus

PÁTEK VEČER

Americké evangelium – Jedině Kristus (American Gospel – Christ Alone) je 140minutový dokument, který zkoumá základní otázku naší víry: „Co je Evangelium?“ Film detailně prezentuje jediné pravé evangelium Pána Ježíše Krista a staví ho do kontrastu s falešnými evangelii a kristy. Předkládá nebezpečí moralistických kázání a ukazuje na rozdíl mezi milostí a zákonem. Staví se proti lidsko-střednému výkladu Písma, a to vše prokládá několika silnými osobními svědectvími. Od rozhovorů, až po výborně graficky zpracované animace, celý dokument předává pravdy Božího Slova jasně a srozumitelně. Necelá první hodina filmu jde skutečně do hloubky Evangelia, což je vskutku potřebné, protože většina lidí (včetně křesťanů) dnes není schopná Evangelium v jeho plnosti artikulovat. Téměř celý zbytek filmu je pak rozborem Hnutí víry a evangelia prosperity. Velkou silou tohoto filmu je, že není pouhým negativním prozkoumáním onoho hnutí, ale že je také velice pozitivním a nápomocným prozkoumáním Biblických pravd. Více informací o tomto filmu najdete v 75. čísle časopisu Idea.

Semináře

 1. Přátelství, láska a sex

Friendzone, single, rozdíly kluci/holky. Průměrný člověk má 1-3 životní přátelé/partnery, není snadné tyto vztahy budovat a udržovat, ale jiná cesta není. Samota cesta není. Jak stavět vztahy tak, aby se nezhroutily? Co funguje, co ne a co na to Ježíš?

 

 1. PC hry – rakovina lidstva?

Ani náhodou! O hrách hravě. Komplexní přemýšlení, co nám hry mohou dát i vzít a jaká je moudrá míra hraní. Jak se s nimi má moudře člověk popasovat a co na to Bible?

 

 1. Křesťanství a liberalismus

„Nejenže se moderní liberalismus od křesťanství liší, ale dokonce se jedná o úplně jiné náboženství.“ – tak zní hlavní teze princetonského teologa, předního novozákoníka a zakladatele dvou církevních institucí, Johna Greshama Machena. Jeho přednáška (a později kniha) Christianity and Liberalism se stala stěžejním teologickým spisem 20. století. Machen, který měl bezprostřední zkušenost s klasickým (německým) liberalismem, se v ní snaží rozdíl mezi křesťanstvím a liberalismem co nejasněji a nejpřímočařeji vykreslit. Je tato teze po téměř sto letech stále platná? Je vůbec správné takto příkře odepsat liberalismus jako „nekřesťanskou filosofii“? To jsou některé otázky, na které se v tomto semináři pokusíme odpovědět.

 

 1. Po čem ženy touží

Snad každá dívka zatoužila být princeznou. Chceme, aby si pro nás přijel princ na bílém koni a aby nás miloval a obdivoval. Žijeme v představě, že až se naše touhy naplní, budeme už navždy šťastné. Co určuje naše touhy? Jaké máme v životě priority? Podle čeho se rozhodujeme? Na semináři se společně podíváme, jak tuto oblast prožívaly některé biblické postavy, zvláště se zaměříme na biblickou Rút. Doporučuji přečíst si před seminářem celou knihu Rút. Pro každou, která si tuto knihu přečte, je připravená malá odměna 🙂

 

 1. Na zdraví je ve skutečnosti na nemoc

V semináři se budeme zabývat podlostí zla, které uštkne jako zmije. Odpovíme na otázky, co je to alkohol, závislost a recidiva. Zazní osobní svědectví o vysvobození z moci tyrana Alkoholu a radosti a požehnání, plynoucí z následné abstinence. Nebudou chybět praktické rady ohledně vztahu k alkoholu.

 

 1. Jsem zpátky ve škole – nebát se být cool v plotě

Proč je těžké jít proti proudu být příslovečným „kůlem v plotě“? Zaslouží si zlí lidé slyšet evangelium? Co s příkazem „Jdi a vyprávěj, co ti učinil Pán“? Jak může vypadat misie ve škole a čím má být motivovaná. Jak vytrvat a nenechat se odradit navzdory překážkám, a to i ze strany církevního prostředí?

 

 1. Ve víru evoluce – Jak jsem málem uvěřil Darwinovi

Na začátku semináře autor popisuje svůj vlastní názorový střet s neodarwinizmem, kterým procházel jako mladý člověk se zájmem o přírodní vědy. Jmenuje nejdůležitější argumenty proti přijetí této teorie, zejména problémy abiogeneze a vzniku genetického kódu. V další části se zabývá některými nejnovějšími poznatky z posledního desetiletí, které pravdivost neodarwinistické vývojové teorie ještě více a do hloubky zpochybňují. Způsob, jakým je život naprogramován, ukazuje na nutnost zásahu inteligentního činitele. Kambrická exploze, během které se na Zemi náhle objevila většina živočišných kmenů, musela být spojena s obrovskou informační explozí pro stavbu těl těchto živočichů. Neodarwinistické mechanizmy mutací a přirozeného výběru neposkytují žádné reálné vysvětlení tohoto záhadného fenoménu. Tvrzení evolučních biologů o odpadním DNA, jako o důkazu evolučních procesů, je novými objevy stále více zpochybňováno. Nejnovější poznatky ukazují, že naprostá většina adaptačních (mikroevolučních) změn je spojena s poškozením a degradací genů, tedy se ztrátou genetického bohatství, a nikoliv s jeho vývojem. Platí to nejen pro bakterie, ledního medvěda, „Darwinovy“ pěnkavy, ale i pro člověka a jím šlechtěné rasy psů. Teorie o vývoji druhů přirozeným výběrem (tzv. makroevoluce) dostává další a rozhodující smrtící ránu. Jak reagují křesťané na tyto skutečnosti?

 

 1. Co nás dokáže odloučit od lásky Kristovy? …aneb: Jak žít vítězný život?

V Ep. Řím. 8, 35 je psáno: Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? A 38.-39. verš odpovídá: Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu! Důvod? 37. v.: V tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Určitě se všichni shodneme na tom, že je to dobrá otázka, ještě lepší odpověď a vynikající odůvodnění. Ale co realita života? …? — Smyslem tohoto semináře nebude rozbor výše uvedených nebezpečí z Ep. Řím 8, ale zaprvé: Varování před třemi, ještě většími nebezpečnými prvky, v nichž je dosud obrovská moc, aby nás na té cestě k vítězství zastavily, a zadruhé: Úžas nad tím slavným vítězstvím toho, který si nás zamiloval.

 

 1. Nové začátky v životě (dlouholetého) křesťana!

V Kristově církvi se v současné době vyskytují dvě velké chyby. Tou první je, že člověk, který se před časem stal křesťanem, po žádném novém začátku netouží. Jednoduše se smířil s tím, jaký je, a ani ho nenapadne se po letech ptát: Jsem takový, jakého mne Bůh chce mít, a jsem tam, kde mne chce mít? Tou druhou chybou je, že nejeden křesťan začíná každý den znovu a znovu. Nikam se však duchovně neposouvá. Jak to tedy uchopit za ten správný konec? — Na životě proroka Jonáše si proto v tomto semináři ukážeme nejen, jak důležitá je v životě křesťana pravidelná aktualizace té naší duchovní navigace, ale také i to, jak důležitý je i tzv. restart v životě každého křesťana. Vše na Boží slávu!

 

 1. Proč by se křesťan měl zajímat o Izrael?

Izrael – pro jednoho jen stát na Blízkém Východě, pro jiného snad pozoruhodný národ, pro dalšího nebezpečné místo a pro mnohé Evropany země nejvíce ohrožující mír ve světě… Čím je Izrael pro Tebe? Cílem semináře je přispět k pozitivnímu a objektivnímu vnímání Izraele. Přednáška bude obsahovat dvě části: 1. Biblická turistika, 2. Proč by měli křesťané podporovat Izrael?

 

 1. Výzva misie dnes

Jaký je Boží plán se světem? Počítá Bůh se mnou? Pokud ano, co mám dělat? Co misie je a co není. Cíl misie. Koho se týká Ježíšův příkaz „jděte ke všem národům…“? Koncept misie podle ap. Pavla – Řím 10, 13-15.

 

 1. Římský katolicismus ve světle Písma

Otázka evangelia je bez nadsázky otázkou života a smrti. Přesněji řečeno, otázkou věčného života a věčné smrti. Lidé, kteří se spletou v této věci, stráví věčnost v odloučení od Boha ať už byla jejich víra jakkoliv upřímná. Proto se v tomto semináři podíváme na rozdíl mezi biblickým evangeliem a tím, které hlásá nejrozšířenější náboženství u nás – římský katolicismus. Budeme zkoumat, zda jsou římští katolíci našimi sourozenci v Kristu, nebo misijním polem, které tak nutně potřebuje slyšet pravé evangelium. Součástí semináře bude rozhovor s Martinem, kterého Bůh z římského katolicismu vykoupil.  Pokud vám záleží na tom, kde vaši přátelé (ať už římští katolíci, nebo nevěřící) budou trávit věčnost, potom na tomto semináři nesmíte chybět.

 

 1. Homosexualita ve světle Písma

Dnes a denně jsme skrze internet, televizi, filmy a další média bombardováni LGTBQ+ propagandou, která nám velice tvrdě vnucuje, že vztahy mezi lidmi stejného pohlaví jsou naprosto normální, přirozené, zdravé a dobré. Žel, nejeden sbor a nejedna denominace se pod tíhou tlaku této propagandy odvrátila od učení Písma. Namísto toho, aby Písmem konfrontovali svět, nechali svět, aby přetvořil jejich pohled na to, co Písmo tak jasně říká. V tomto semináři se zaměříme právě na to, co k těmto věcem říká Bůh skrze své neomylné, neměnné a nadčasové slovo. Nejen to, budeme také mluvit o tom, jak skrze moc evangelia pomoci lidem, kteří zápasí s homosexuálními touhami, nebo v homosexuálním vztahu žijí. Součástí semináře bude také rozhovor s mužem, kterého Bůh z tohoto hříšného způsobu života zachránil a který nyní žije pro Boží slávu.

 

 1. Jak nepromarnit svůj život, aneb Bůh hledá mladé rebely

Seminář pro ty, kteří zkrátka chtějí něco víc, než žít jako všichni ostatní kolem. Boží největší touhou není, abys byl stejný jako všichni ostatní. Proto Bůh hledá ty, kteří se vzbouří. Stejně jako Ježíš… Ale takových je vždy hodně málo. Pokud chceš se nechat povzbudit k tomu, aby ses jako Kristův velvyslanec postavil proti trendům dnešní doby, v čase duchovní války, ve které se nacházíme, tento seminář je pro tebe.

 

 1. Afrika plná překvapení

Afrika plná překvapení aneb co všechno se člověk naučí cestou do pouště v severní Africe. Tato oblast Afriky je zajímavá nejen bohatou historii, kde můžeme vidět vliv prvotního křesťanství na tehdejší sekulární společnost, ale také pozdější vliv islámu. Je to oblast, kde si člověk uvědomí význam Písma svatého a moc evangelia, které proměňuje lidská srdce a přináší lásku, radost a pokoj.

 

 1. Boží postoj k potratům

Žijeme v postmoderní době, která se vyznačuje velkým odklonem od jasných neměnných dokonalých a naprosto svatých Božích přikázání. Lidská společnost ve svém odpadnutí k vlastní zkáze opouští nebo překrucuje Boží Zákon. Jedině Dárce života sám má právo lidský život dát či jej ukončit podle své svaté vůle. Dle hrubých odhadů dochází ročně v „civilizovaném“ světě k více jak 50 milionům zabití nenarozených dětí! Tato strašná genocida nemá obdoby s žádnou z válek, které na naší planetě doposud proběhly. A to vůbec nebereme v potaz zabíjení „nadpočetných“ lidských bytostí v rámci procedur asistované reprodukce – IVF či při užívání hormonální antikoncepce, nitroděložních tělísek a ilegálních potratech… Krev těchto dětí však volá k Hospodinu stejně jako krev zabitého Ábela (Židům 12, 24; Zj 18, 24).

 

 1. Biblický pohled na plánované rodičovství

Každý znovuzrozený křesťan by měl odrážet Boží Slávu a žít podle svaté Boží Vůle celým svým způsobem života (1 Pe 1, 15-16). Naše sexualita a rodičovství patří beze sporu k nejvýznamnějším oblastem, jež bývají napadány ďáblovými svody, aby bylo křesťanské svědectví diskreditováno. Proč? Vztah muže a ženy má odrážet tajemství vztahu Pána Ježíše a jeho Církve (Ef 5, 32)! Je tedy nutné, abychom si jako Boží děti osvojili základní pravidla Božího Slova, která nás učí, jak přistupovat k naší sexualitě, plánovanému rodičovství – antikoncepci či otázce narůstající neplodnosti a jejímu medicínského řešení.

 

 1. Co si myslí Bůh o moderních chválách?

Moderní doba vnesla do křesťanského uctívání mnoho radikálních změn a prvků, které v něm nikdy v historii nebyly. Některé z těchto prvků jsou skvělé. Některé jsou nebezpečné. A některé jsou doslova zničující. Jak rozlišit, které jsou které? Co by nám řekl Pán Ježíš, kdyby si přišel osobně poslechnout současné moderní „chvály“? Jsme křesťané. Milujeme Krista. Je pro nás vším. Nemůžeme ho nechválit. Ale jak na to? Máš-li bibli, přines si ji  s sebou na tento seminář.

 

 1. Synové Adamovi a dcery Eviny aneb Role mužů a žen podle Bible

Není dnes oblast, ve které by bylo učení Písma zpochybňováno více, než v otázkách rodiny, sexuality a rolí mužů a žen. Tato oblast je klíčová jak pro naše osobní životy, tak i pro budoucnost našich církví a sborů. Právě zde zuří nejprudší duchovní bitva současnosti, ve které jde o autoritu Bible, základy Božího stvořitelského řádu i o samotnou podstatu evangelia. V průběhu semináře se zastavíme na několika klíčových místech Starého i Nového zákona. Ukážeme si, jak do sebe jednotlivé biblické pasáže zapadají a jak se v Kristu obnovuje původní stvořitelský záměr pro člověka. V rámci semináře bude prostor pro dotazy účastníků, které se mohou týkat významu jednotlivých biblických míst nebo aktuálních otázek současnosti (LGBTQ, transgender atd.).

 

 1. Objevování křesťanství

V rámci semináře se seznámíte s misijním nástrojem – kurzem Objevování křesťanství SOUL pro mládež 15+, který je založen na studiu Markova evangelia. Účastníci tak získají přehled o tom, co znamená tyto kurzy vést a taky se budou moci vyzkoušet jejich vedení při praktické ukázce. Seminář je vhodný pro všechny vedoucí mládeže a ty kteří se věnují službě mladým lidem. Zároveň je vhodný pro všechny ty, kteří chtějí předávat dobrou zprávu o Ježíši jednoduchým a zároveň biblickým způsobem a přivádět tak nové lidi ke Kristu.

Workshopy

 1. Izraelem levně na vlastní pěst

Izrael je v dnešní době dosažitelný doslova pro každého! Na workshopu budou prezentovány praktické rady pro individuální cestování po Izraeli. Lidé, kteří letos a minulý rok navštívili Izrael, se na vlastní kůži přesvědčili, že je možné celkem levně (cca třikrát levněji než prostřednictvím cestovních kanceláří) a bezpečně procestovat Izrael křížem krážem (autem, vlakem, autobusem, taxíkem, stopem, pěšky). Nebudou chybět také postřehy spojené s duchovní oblastí. Např.: Jaké to je ocitnout se sám na místech, kde působil Pán Ježíš Kristus?

 

 1. Výroba drobných dárků pro děti v Ghaně

Výroba drobných dárků pro děti v Ghaně je příležitostí pro každého z nás, udělat radost dětem ve vzdáleném koutu severní Ghany a zároveň velikou pomocí týmu lékařů a pracovníků s dětmi, kteří se tento rok v září, již po šesté, vydají do této země, kam přináší dobrou zprávu evangelia a praktickou pomoc komunitám, které žijí na severu Ghany. Dárky slouží jako odměny dětem za jejich účast v různých soutěžích, které pro ně naši pracovníci připravují.

 

 1. #filmisnotdead

Veskrze praktický workshop analogové fotografie, které každého zájemce provede celou cestou zhotovení fotografie. Workshop bude rozdělen do 3 dnů. V pondělí start krátkým úvodem do analogové fotografie, na konci každý obdrží 36snímkový film a úkol v následujících 24 hodinách pomocí dostupných (pouhých) 36 snímků formou fotoreportáže zdokumentovat jeden den na XcamPu. V úterý odpoledne si každý účastník workshopu namíchá vývojku na bázi instantní kávy a vyvolá svůj negativ. Na středu si účastníci zvětší vybraných 1-2 fotografií v temné komoře. Zázrak obrazu objevujícího se ve vývojce završí naši společnou práci a hotové fotografie vystavíme na Karmelu. K účasti na semináři je nutná registrace.

 

 1. Letecko-modelářský workshop

Účastníci workshopu se naučí manuální zručnosti, používání nářadí, čtení technických výkresů, a odměnou jim bude radost z něčeho, co si sami vyrobili. Může být i námětem na zpestření mládežnických pobytů a táborů či zorganizování soutěže v leteckých modelech.

 

 1. Moderní krasopsaní

Proměňte písmenka abecedy v originální výtvarné dílo. Na našem kurzu moderního krasopsaní si ukážeme základní techniky psaní se štětcovým fixem značky Tombow. Obdržíte základní materiály, díky kterým se naučíte abecedu. Kromě tohoto Vám ukážeme spoustu tipů a inspirace pro krásné psaní. Kurz je vhodný pro začátečníky od 13 let. Na kurz je nutné se přihlásit, kapacita je omezená.

 

 1. Vyrob si svou placku

Můžete si něco namalovat – napsat, nebo vystřihnout nějaký obrázek a vytvořit si svou vlastní originální placku – velikost 25mm, 37mm a nebo 50mm.

 

 1. Malířský workshop

Jsi výtvarník nebo jsi štětec sotva držel v ruce? Ať tak či tak, přijď se na náš workshop něco naučit, nebo se jen potěšit tvořením. Bůh je neskonale kreativní, to můžeme vidět ve všem kolem nás i v nás samotných. Kreativita, kterou nás Bůh obdařil, může být prostředkem komunikace s okolním světem i cestou k uskutečňování Božích záměrů.

 

 1. Just move

Přijď si rozhýbat své kosti před senzor kinect! Na výběr bude hned z několika možností. Buďto vyzvi svého kamaráda na překážkovou dráhu, která ověří, kdo z vás je mrštnější anebo na souboj v jednom ze sportů. Poslední možností pro vás bude ve skupině až čtyř lidí společně stíhat napodobovat do rytmu písně choreografií umělců před vámi. Na začátku workshopu se vždy vybere jedna z těchto variant podle zájmu.

 

 1. Netradiční deskové hry

Baví tě deskové hry? Rád si zahraješ po dorostu či mládeži deskovku? Tak přijď sám nebo jako celá parta a vyberte si jednu z deskových her, které nejsou úplně běžné. Budou na vás čekat deskové hry širokého spektra od kreslících, přes vědomostní, strategické až po icebreaker hry pro různý počet hráčů, kde buďto budete muset spolupracovat nebo hrát proti sobě.

 

 1. Kouzelné květinové ozdoby

Tak jako k ženě/dívce patří květina, tak XcamPu nesmí chybět workshop. A když k tomu přidáte ještě špetku kreativity, zručnosti a drobet vkusu, vznikne ryze dívčí workshop. Z květin (živých či umělých), drátků a korálků si můžete vykouzlit nádherné čelenky, náramky, spony… Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost!

Přidej si nás na Facebook

Chceš odebírat Newsletter?

Pošli nám svůj e-mail a my tě budeme informovat o všem co se děje.


Už jsi byl na našem YouTube?

YouTube-logo-full_color