Audio a video nahrávky

M U L T I M É D I A

Denní foto reportáž

F O T O G A L E R I E

Časopis CHROST

C H R O S T

Registrace na festival XcamP

bude spuštěna od května 2020.

 

Základní cena pro 1 účastníka za celý tábor je 1500 Kč.