Audio a video nahrávky

M U L T I M É D I A

Online přenos

Ž I V Ě

Denní foto reportáž

F O T O G A L E R I E

Letošní ročník se bude konat opět ve Smilovicích na Karmelu.
17. – 23. 7. 2021

Registrace na letošní tábor je spuštěná!

Podmínky pro konání letních táborů pro děti a mládež (MZČR)

➡ Při nástupu na tábor musíte mít platný negativní test na Covid-19

➡ Vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře (ročníky 2006 a mladší)

➡ Vytištěnou a podepsanou přihlášku

❗ Pokud nedojde k dalšímu uvolnění protiepidemických opatření, bude program přístupný pouze registrovaným účastníkům tábora, kteří se při nástupu prokážou negativním testem. Ostatní budou moci sledovat video přenos programu on-line.

❗ XcamP bude letos končit v pátek 23. 7., abychom se vyhnuli nutnosti testování účastníků po sedmi dnech.

Sledujte náš web a sociální sítě pro aktuální informace.