Audio a video nahrávky

M U L T I M É D I A

Online přenos

Ž I V Ě

Denní foto reportáž

F O T O G A L E R I E

Bude XcamP 2021?

Přípravný výbor má v plánu uspořádat letošní ročník opět ve Smilovicích na Karmelu, pokud to dovolí aktuální epidemická opatření.
Registrace na letošní tábor plánujeme spustit začátkem června.

 

Sledujte náš web a sociální sítě pro aktuální informace.